Gå på fanen Prøver  og klikk på Ny prøve. 




Skriv inn navn på prøven, og eventuelt en beskrivelse, klikk på Lagre. For å legge til oppgaver trykker du på Seksjoner.



Velg hvilke oppgaver du vil ha med på prøven ved å trykke på plusstegnet.



De valgte oppgavene legger seg under Oppgaver i den rekkefølgen du velger dem. For å slette en oppgave klikker du på det røde krysset. For å gå til selve oppgaven kan du klikke på den blå pilen.



Du kan endre rekkefølgen på oppgavene ved å trykke Omorganiser, som vist på bilde over. 

Ved å holde musa over  på oppgaven kan du klikke og dra den opp eller ned. Når du slipper legger den seg på den nye plassen. 



Oppgavetypen vises som bilder, ved å hold musa over bildet dukker det opp en text boble




Husk å Lagre ved endringene. 


Du har nå opprettet en prøve.