Fra hver oppgave kan man hente opp statistikk. Klikk på Seksjonsstatistikk. 



Du vil da få opp en boks med diverse data.