Fra fanen Oppgavebank kan du opprette nye oppgaver. Trykk på Opprett oppgaveseksjon.Velg Fritekst og klikk på Opprett oppgave.Først må du velge rett språk fra nedtrekksmenyen. 

Fyll inn Seksjonsnavn, navnet på oppgaven. 

Skriv inn Instruksjon, hvordan kandidaten skal løse oppgaven. Det kan for eksempel være "Se på bildet og besvar spørsmålet ved å velge rett svaralternativ".

Seksjonstekst brukes gjerne om du har en tekst kandidatene skal besvare spørsmål fra.