I en prøveperiode samler du de fagene du ønsker prøvestedene skal avholde prøve i i et bestemt tidsrom. Klikk på fanen som heter Prøveperioder og så på Opprett prøveperiode.

Gi prøveperioden et navn, for eksempel 2.semester 2015, Vårprøver 2016. Navnene bør være lette å finne fram til. Det er ofte lurt å ha med en tidsangivelse.


 I Startdato velger du dato for første prøvedag. Klikk på kalendere og velg dato. De andre datoene vil fylles ut automatisk. Gå over dem og sjekk at datoene stemmer. Klikk så på Opprett.Prøveperioden er nå opprettet. Den vises i oversikten med en varseltrekant fordi den ikke har fag lagt til ennå. Det finnes forskjellige oppsett. Ikke alle prosjekt har alle de samme valgene. Her ser du en prøveperiode med ganske mange felter. Det er også lagt inn klokke slik at du kan bestemme akkurat når på dagen en innstilling skal gjelde fra eller til. 


Privatistportalen: kandidater kan melde seg opp fra en nettside. 

Frist førstesensur: sensor 1 og 2 må være ferdig med sine oppgaver til denne datoen.

Sensurdato: prøvestedene vil ikke få tilgang til resultatene før etter denne datoen.

Frist omsensur: oppgaver som sensor 1 og 2 ikke er enige om vil bli sendt til omsensur. Dette er datoen den må være ferdig.  

Klageperiode start/ slutt: kandidater som ikke er enige i resultatet kan klage. Disse datoene indikerer når det er mulig å opprette en klagesak, og når klagesensorene må være ferdige med behandlingen.