Noen ganger er det nødvendig med en side med informasjon til kandidaten. Det kan være en startside som sier noe om hvilken prøve de skal ta, hvor lang tid de har til rådighet eller lignende. Det kan også være en sluttside som informerer om at prøven er ferdig.


Gå inn på fanen Oppgavebank og trykk på Opprett oppgave. 


Velg deretter Tekstside og Opprett oppgave.


Du får nå valget mellom å opprette en tom oppgave eller basert på en ferdig mal. Oppgaver kan bli lagret som mal. Du vil derfor ikke ha noen maler tilgjengelige først gang du oppretter en oppgave eller om du ikke har lagret en oppgave som mal. 


Først må du velge rett språk fra nedtrekksmenyen. 

Fyll inn Seksjonsnavn, navnet på oppgaven.  

Skriv inn Instruksjon.

Skriv inn informasjon du ønsker å formidle i feltet for Seksjonstekst.


Her kan du også kopiere seksjonen og lagre oppgaven som mal.


Tagg tekstsiden ved å først Velge kategori.


Etterpå må du Velge verdi.


Du kan lese mer om å opprette nye kategorier og verdier her. 


Lagre endringer før du går til neste oppgave.