1. Trykk på prøver i menyen, og deretter prøver i undermenyen.Du får fram en side med oversikt over Planlagte prøver.


2. Nå skal vi opprette en ny prøve og klikker derfor på knappen Planlegg prøve.3. Det kommer opp en egen boks med tre faner. 


Først velger du Prøvetype og klikker deretter på neste fane eller på knappen Neste.Velg deretter Tidspunkt for prøven. Klikk på datofeltet og velg ønsket dato. Velg deretter felter for tidspunkt / klokkeslett. Her velger man først time f.eks. kl. 10, og deretter velger du minutter, f.eks. 10:30. Klikk deretter på neste fane eller på knappen Neste. Prøven er kun tilgjengelig for kandidaten den datoen prøven er satt opp. Klokkeslettet er av organisatorisk betydning. Prøven vises fra midnatt til midnatt. 


Siste fane er valg av Lokale eller rom. Her er det bare å velge rommet som prøven skal arrangeres i. Disse rommene er definert i innstillingene til prøvestedet.Når rom er valgt, gjenstår det bare å klikke på knappen Opprett. Da forsvinner boksen, og prøven blir opprettet.


Man kommer nå til en side som viser Prøveinformasjon til den prøven du nettopp opprettet. Prøven er altså opprettet, og man trenger ikke gjøre noe på denne siden. Men det er en del ting man likevel kan gjøre her på følgende felter:


  • Navn - Endre tittel på prøven. Det er mulig å endre tittel, men nivå på prøve bør ikke fjernes.
  • Beskrivelse - Her kan det skrives nærmere beskrivelse / informasjon om prøven.
  • Dato/klokkeslett - Om tidspunkt for prøven skal endres, gjøres dette her.
  • Plasser - Om man ønsker å sette en begrensing på antall plasser på prøven, kan man definere dette her. Automatisk settes tallet er lik kapasiteten på det aktuelle rommet, men man kan også sette en lavere antall plasser om ønskelig.
  • Lokale - Om man ønsker å flytte prøven til et nytt lokale, er det mulig å endre dette her.


Etter at endringer er gjort på prøven, må man alltid trykke på knappen Lagre.


Det neste man nå bør gjøre, er å Legge til kandidater til prøven.