Fra fanen Prøvested kan prøveansvarlig registrere og endre ulik informasjon om prøvestedet,. 

Her finner man:

- Informasjon om Prøvested

- Målform

- Rom

- Brukere 

- Privatistportalen

- Oppmøtetid for kandidater

- Tekst i innkallingsbrev


De to sistnevnte kommer med i innkallingsbrevet som blir sendt til kandidater før en planlagt prøve.  • Du velger mellom målformene bokmål eller nynorsk fra nedtrekksmenyen. 
  • Oppmøtetid skrives i antall minutter og vil automatisk flettes inn i innkallingsbrevet til en kandidat. I bildet over er det satt opp 15 minutter. Hvis prøven starter 09:00, vil kandidaten få beskjed om å møte 08:45. Dette gjelder alle prøver.


Prøveansvarlig vil også kunne opprette nye brukere av PAD. Se mer om å opprette brukere.