Når du logger deg på som sensor vil du se alle oppgavene som er tildelt deg. Klikk på en av kandidatene for å se besvarelsen. 

Besvarelsen vises i sin helhet på neste side. Om du ønsker å se oppgaveformuleringen klikker du på Se oppgave. 


Velg karakter fra nedtrekksmenyen i Nivå. Du kan også skrive inn en kommentar om du ønsker det. 


Når du huker av for Send inn vurdering, og trykker Lagre og tilbake i listen, har du lagret den endelige vurderingen din. Det er ikke lenger mulig å gjøre endringer etter dette. Om du ikke ønsker å sende inn vurderingen, men se på en annen besvarelse, lar du være å huke av i boksen, og klikker på Lagre og tilbake til listen. Du har da lagret eventuelle kommentarer, men kan fortsatt gjøre endringer. 


Besvarelsen er ferdig vurdert. Hengelåsen helt til høyre indikerer at vurderingen er låst, det er ikke lenger mulig å gjøre endringer på denne besvarelsen.