Under fanen Kandidater ser du en liste over alle opprettede kandidater. Trykk på Kandidaten du ønsker å se nærmere på.

Her kan du endre profil og sjekke tidligere og kommende prøver.
Ønsker du å registrere fravær, fusk eller annet, trykk Registrerer Avvik. (Rød pil på nederst bilde.)

Som bildet nedfor illustrerer, vises Betalingstatus, Karakter og informasjon om Prøvebeviset.

Du kan sortere prøvene etter Prøvetittel, Tidspunkt, Prøvested og Rom.