Under Innstillinger kan man opprette kriterier som sensorene benytter ved vurdering av skriftlige og muntlige oppgaver. Klikk på Kriterienivå og Legg til kriterienivågruppe.


Legg inn navnet på kriterienivågruppen. Det kan være fornuftig å gi den samme navn som prøven den skal brukes på. Klikk Lagre. Klikk på blyanten for å legge inn de forskjellige kriteriene. Klikk Legg til kriterie. Skriv inn temaet for kriteriet og klikk Legg til kriterieelement. Legg inn høyt nivå, lavt nivå og hva som er kriteriet. Klikk på Legg til kriterieelement for å legge til neste element. Når du har lagt inn de forskjellige kriteriene på alle nivåene, klikker du Lagre.Nå kan du legge inn flere tema. Klikk Legg til kriterie igjen. 

Kriteriegruppa må kobles til en prøvemal. Klikk på Legg til kriteriegruppe og velg så hvilken gruppe du vil bruke på den aktuelle prøvemalen.