Det er mulig å hente ut en samlet rådatarapport fra prøvene som er avholdt i en prøveperiode. Klikk på den ønskede prøveperioden. Under Rapporter vil du få tre valg: Rådatarapport, Rådatarapport norskprøven med eller uten persondataskjema. Om det er norskprøven du skal hente ut rapport fra må du velge en av de to nederste. Om det gjelder en annen prøvetype velger du den som bare heter Rådatarapport. Når filen er ferdig, vil du få den opp i Excel. 


Rapporter som tar lang tid å hente ut, vil bli tilgjengelige fra Rapporter i Subject når de er klare. Samtidig vil du motta en e-post slik at du vet når du kan hente den ut.