Man kan ha flere forskjellige karakterskalaer. I noen tilfeller er det nok med Bestått/ Ikke bestått, mens man i andre tilfeller vil ha bokstavkarakterer eller CEF-standard. Under Innstillinger kan du opprette disse karakterskalaene. Klikk på KarakternivåKlikk på Legg til karakterskala. Karakterskalaen må ha et navn. Skriv inn Gruppenavn og trykk Opprett

Dette er karakterskalaen vi opprettet nå. For å slette den, klikker du på den røde X-en helt til høyre. Om du klikker på blyanten, kan du endre navnet på skalaen. Klikk på Legg til karakter


Skriv inn navnet på karakteren, huk av om den regnes som bestått og legg inn poenggrense. Klikk Opprett. Legg inn de andre karakternivåene på samme måte. Her har jeg lagt inn Bestått og Ikke bestått.