I enkelte tilfeller kan det være ønskelig å nullstille en prøven. Dette kan du gjøre inne i en prøve. Til høyre for hver kandidat har du et tannhjul. 


Klikk på tannhjulet og velg Nullstill prøve. 


Om kandidaten ikke har levert prøven, vil ikke linja med Nullstill prøve være synlig. 

Merk at alle kandidatens svar blir slettet ved nullstilling.