Man kan importere analyseverdier for oppgavene fra Oppgavebanken. Klikk på Importer analyseverdier.Velg fil fra maskinen din ved å Bla gjennom eller dra og slippe. 


Formatet som må brukes er xls.