Det kan være nyttig å ta ut en rådatarapport for å se hvordan oppgavene blir løst. Klikk på Rapporter og velg Rådatarapport. En fil lastes ned til datamaskinen din.