Standardsettingen på hvor mange poeng man får på en oppgave er 1 poeng per rett. I enkelte format, for eksempel i Flytt avsnitt, er standarden litt annerledes. Om man har 5 avsnitt som skal flyttes får man totalt 4 poeng, regelen er antall avsnitt minus 1. 


Man kan velge å gi enkelte oppgaver mer eller mindre poeng. Klikk på Vekting. Velg vekt på hver oppgave ved å bruke pil opp eller ned. I kolonna for Vekt gir tallene følgende poeng: 

0= 1 poeng

1= 1 poeng

2= 2 poeng

3= 3 poeng osv.

Klikk på Vekting og Lagre når du er ferdig.