Det er mange tilgjengelige roller i systemet. Ikke alle trenger å benytte samtlige roller. Her er en oversikt over hva man får tilgang til når man setter en rolle. 


Rolle    
Gir tilgang til
Kan opprette roller
Prøveansvarlig Alle fanene i Plan Prøveansvarlig, prøveleder, sensor, eksaminator
Prøveleder                 Noen faner i Plan (ikke Prøver-fanen) Ingen
Eksaminator Sensorverktøy muntlig, for muntlig sensor/ eksaminator Ingen 
Sensor     Sensorverktøy muntlig, for muntlig sensor/ eksaminator Ingen
Forfatter Subject Skriftlig sensor
Forfatter 2 Write Ingen 
Klageansvarlig Klagemodulen i Subject Skriftlig sensor
Sensoransvarlig Sensormodulen i Subject Skriftlig sensor
Supporter     Ingen tilgang, men man kan legge inn en kontaktperson som blir synlig for kandidater som tar en prøve Ingen 
Skoleleder     Underordnede sine resultater ingen
Instruktør     Instructor Ingen 
Oversetter Eget oversetterverktøy     Ingen 
Webservice-bruker Ikke i bruk hos Kompetanse Norge Ingen
Prøvesenteransvarlig Ikke i bruk hos Kompetanse Norge Ingen
Hovedadministrator Ikke i bruk hos Kompetanse Norge Ingen
Lokal administrator Ikke i bruk hos Kompetanse Norge Ingen
Lærer Ikke i bruk hos Kompetanse Norge Ingen
Global administrator CustomerAdmin         Prøveansvarlig, forfatter, skriftlig sensor, oversetter