Når du har logget på kommer du til denne siden om du er lærer


Klikk på Mine prøver og få opp tilgjengelige prøver. Start ønsket prøve ved å klikke på knappen. 


Om du er elev får du opp denne siden etter innlogging: 


Velg trinn, og velg siden hvilken prøve elevene skal ta. 


Etter at en prøve er levert kan du hente ut resultatene dine fra Mine rapporter.