Når en prøve er levert er det mulig å hente ut statsitikk og resultater fra Mine rapporter. 


Her finner du oversikt egne resultater, og om elevenes resultater. Om du er skoleleder vil du i tillegg har tilgang til lærernes resultater. Klikk på ikonet ute til høyre for å se dataene for den enkelte prøven. Velg mellom forskjellige visninger. 

Når man er inne på denne visningen kan man klikke seg inn og se hver enkelts resultater og svar ved å klikke på prøvenavnet


Du vil da få opp denne visningen: