Det kan hentes ut forskjellige rapporter fra det prøveadministrative systemet. Disse rapportene hentes ut fra Subject/ Rapporter: 


Pilotrapport lytt og les

Rapporten inneholder itemdata der kolonnene er oppgaver og radene er prøvekandidater. Det er en fil per prøvenivå. Hver fil inneholder alle piloteringsversjonene på det nivået. Rapporten har to ark for hver prøve: en for poeng og en for avgitte svar. 


Navnet på arkene er bygget opp med P (for poeng) eller S (for avgitte svar) og navnet på selve prøven. 


Resultatrapport STB

Rapporten inneholder itemdata der kolonnene er oppgaver og radene er prøvekandidater. Rapporten har to ark for hver prøve, en for poeng og en for avgitte svar. Det er en fil per prøveversjon. 


Det er mulig å hente ut rapporten med eller uten piloteringsoppgaver. 


Navnet på arkene er bygget opp med P (for poeng) eller S (for avgitte svar) i tillegg til navnet på selve prøven. 


Resultatrapport SMK

Rapporten inneholder itemdata der kolonnene er oppgaver og radene er prøvekandidater. Rapporten har to ark for hver prøve, en for poeng og en for avgitte svar. Det er en fil per prøveversjon. 


Det er mulig å hente ut rapporten med eller uten piloteringsoppgaver. 


Navnet på arkene er bygget opp med P (for poeng) eller S (for avgitte svar) i tillegg til navnet på selve prøven. 

Resultatrapport lytt og les

Rapporten inneholder itemdata der kolonnene er oppgaver per prøve, score og karakter, og radene er prøvekandidater. 


Enkel resultatrapport norsk og samfunnskunnskap

Rapporten viser resultat på hver kandidat på den aktuelle prøven. Dersom kandidaten har tatt flere prøver er han/hun listet opp tilsvarende mange ganger. 


Prøveoversiktrapport

Rapporten inneholder relevant informasjon om kandidater som skal ta eller har tatt norskprøven. I forkant av en prøveperiode kan den brukes til å finne ut hvor mange prøver som er planlagt på de forskjellige prøvestedene, til hvilke klokkeslett o.l. Etter prøvegjennomføringen kan rapporten brukes til å hente ut resultater mm. 


Sensorfordelingsrapport

Rapport med sensorer, resultat og kandidater. Fordelt på to forskjellige ark. 


Uthenting av rapportene

Felles for alle rapportene er at de hentes ut fra Subject/ Rapporter. Når du åpner denne siden kan du velge mellom de forskjellige rapportene: Etter at du har valgt en av rapportene vil du få opp en ny kolonne hvor du må gjøre et valg. For Pilotrapport lytt og les, Resultatrapport lytt og les, Prøveoversiktrapport og Sensorfordelingsrapport må du velge hvilken prøveperiode du ønsker å hente ut statistikk fra: 


Til slutt må du velge prøve og generere rapporten: 


For Resultatrapport STB og SMK må du velge periode for rapporten, og eventuelt huke av for å inkludere piloteringsoppgavene før du klikker Opprett rapport:


Enkel resultatrapport norsk og samfunnskunnskap krever først at du velger prøve, og så velger tidsrom for rapporten: 


Du finner igjen rapportene i lista over tidkrevende rapporter. 


Dersom du får en feilmelding på en rapport fra en ny prøve kan det være at du ikke har lagt inn rett kode i Prøveperioden. 


Pilotrapport lytt og les: PILOT_LES_LYTT
Resultatrapport STB: STB
Resultatrapport SMK: SMK
Resultatrapport lytt og les: NORSK_LES_LYTT
Enkel resultatrapport norsk og samfunnskunnskap: NORSK LES_LYTT_SKRIV, SMK, STB
Prøveoversiktrapport: NORSK_LES_LYTT_SKRIV
Sensorfordelingsrapport: SENSOR