Det er mulig å blande oppgaver som kan gi poeng og oppgaver som ikke gir poeng i en og samme prøve. Du legger inn alle oppgavene på samme måte, se denne artikkelen om å opprette prøve dersom du trenger det. 


Hvordan bytte/ legge til oppgaver

Når du har lagt inn alle oppgavene kan du velge hvilke oppgaver som skal gi poeng og ikke. Klikk på Valg for å få opp menyen som behøves.
Når du har klikket på Valg kan du huke av for om en oppgave skal brukes i prøven, brukes i statistikk eller brukes i score. Alt som er blått/huket av gjelder. 


Bruk i score: Brukes når en oppgave skal gi poeng ved rett svar

Bruk i statistikk:  Brukes når en oppgave skal være med i statistikken

Bruk i prøve:  Brukes når en oppgave skal være med i prøven


Du kan la en oppgave bli liggende i oppgavesettet, men uten at kandidaten får den tildelt i prøven, ved å ta vekk avhukingen for Bruk i prøve. Tidspunkt for å bytte oppgaver

Vi anbefaler at oppgavesettet som byttes er avpublisert mens du jobber med det. For å avpublisere et oppgavesett må du gå til Subject/ Prøvemaler og finne den prøvemalen som er aktuell. 


I prøvemalen får du oversikt over hvilke oppgavesett som er tilgjengelige. Klikk på ruten under Publisert for å publisere eller avpublisere. Du kan gå direkte til den rette prøven ved å klikke på prøvenavnet (som er grået ut i skjermbildet).