TABLE OF CONTENTS


Flexite Write

Flexite Write er modulen hvor man oppretter spørsmål, laster opp bilder og velger status på spørsmålene. I tillegg finnes det noen støttefunksjoner med for eksempel kommentarer, lage samlinger, flagge spørsmål etc.


Det er to forskjellige roller i Write: Forfatter med begrensede rettigheter og Handläggare NV med alle rettigheter.


DashboardPå Dashboardet finnes mye informasjon. All blå skrift er klikkbare lenker så du kan klikke deg fra dem til det aktuelle spørsmålet. 

 • "Mina senaste aktiviteter": hva jeg har gjort sist
 • "Senaste aktivitet": det siste som er gjort uavhengig av bruker
 • "Statistikk": litt informasjon om aktive tester, hvor mange spørsmål som er i oppgavebanken etc
 • "Senaste kommentarerna": spørsmål hvor jeg har lagt inn en kommentar, eller hvor jeg er blitt tagget i en kommentar
 • "Mina samlingar": en samling med spørsmål jeg har laget fordi jeg vil jobbe med dem
 • "Flaggade frågor": spørsmål jeg har flagget fordi jeg vil se litt nærmere på dem


FrågebankI oppgavebanken finner du en oversikt over alle spørsmålene som ikke er arkivert i prosjektet. Du kan opprette nye spørsmål, søke fram enkeltspørsmål eller filtrere fram et sett med oppgaver etter tag.


Opprette nytt spørsmål

For å opprette et nytt spørsmål klikker du på «Skapa ny fråga».

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse


Du får opp en dialogrute hvor du må velge spørsmålsformat. Velg «Flervalsfråga».  

 

Velg deretter å «Skapa tom Flervalsfråga» og klikk på «Skapa fråga».


Fylle ut et nytt spørsmål


Frågerubrik: Skriv inn rubriken på spørsmålet. Det er dette som viser i oversikten i oppgavebanken.
Frågeboksen: Skriv inn spørsmålet
Alternativ: Skriv inn 4 alternativ og huk av for rett alternativ. (Rett alternativ er alltid A, alternativene slumpes i provtagarappen.)
 Språk: Språket skal være satt til svensk.

Frågeinformation: Informasjon om når spørsmålet er opprettet, oppdatert, og av hvem det er opprettet eller oppdatert.

Frågestatestik: Statistikk som forteller hvor mange ganger spørsmålet er brukt, hvor mange ganger det er besvart korrekt, og hvor mange ganger de forskjellige alternativene er valgt.

Kategorier: Alle spørsmål skal tagges med forskjellige verdier. Mer om det litt senere.

Kommentarer: Her kan man legge inn en kommentar man ønsker at en annen forfatter skal se.

Historia/Använding: Hvilke prøver denne oppgaven er med i.Merk at de røde advarslene er forsvunnet når du har fylt ut både spørsmål, alternativ og huket av for rett alternativ. 


Legge inn bilde

Klikk på det gråe ikonet for å legge inn bilde i et spørsmål.


Du kan enten søke etter bilder med en del av filnavnet eller det bildet er tagget med. (Bilder kan tagges i filbanken.)


Velg rett bilde og klikk på Spara.


Bildet som er lagt til vises i spørmålseditoren, og ikonet er blitt blått. Om du har lagt inn feil bilde, klikk på ikonet og fjern det. Du kan deretter legge til et nytt bilde. 


Kategorier

Kategorier benyttes blant annet i genereringen av prøver, og består av «kategorier» og «verdier». Det finnes fire kategorier: 

 1. Ämnesområden
 2. Flaggad fråga
 3. Frågestatus
 4. Tag

Ämnesområden inneholder de 16 områdene som kandidatene blir prøvd i. Tag (punkt 4) inneholder en finere inndeling av hvert område, som for eksempel våpenhåndtering, våpenlov og våpenvård. 

Flaggad fråga består av verdiene Ja eller Nei. Om du velg Flaggad fråga og Ja, vil spørsmålet vise i Dashboardet som vist tidligere. 

Frågestatus har forskjellige verdier, og det er tilgangsstyrt hvem som kan sette de forskjellige verdiene. 

 1. Under arbete: Dette er den første statusen og den benyttes når man arbeider med en oppgave. Det er kun spørsmål med statusen Under arbete man kan gjøre endringer i. Både forfatter med begrensede rettigheter og Handläggare NV kan sette denne statusen.
 2. Utprövningsfråga: Når et spørsmål er klart til utprøvning brukes denne statusen. Det er kun Handläggare NV som kan sette denne statusen.
 3. Används i prov: Om et spørsmål som har vært til utprøvning anses å være godt nok, kan man sette denne statusen. Spørsmålet vil da være med i poolen av spørsmål som velges ut til oppgavesettene som brukes neste dag. Det er kun Handläggare NV som kan sette denne statusen.
 4. Arkiverat: Om et spørsmål viser seg å ha feil vanskelighetsgrad, eller regelverket er endret, kan man arkivere spørsmålet. Spørsmålet vil forsvinne fra oversiktslisten i oppgavebanken, men vil fortsatt være tilgjengelig i de oppgavesettene den er brukt. Det er kun Handläggare NV som kan sette denne statusen. 


Versjoner av et spørsmål

Om et spørsmål som har vært i statusen Används i prov skal endres kan det lages en ny versjon av dette spørsmålet. Du vil få spørsmål om du ønsker å lage en ny versjon av spørsmålet når du endrer statusen fra Används i prov til hvilken som helst av de andre statusen. 


Når man velger å lage en ny versjon vil man få en kopi av spørsmålet som man kan endre i. Bakerst i frågerubriken ser man at man har fått en ny versjon.

Man kan hele tiden gå tilbake til tidligere versjoner for å sjekke ordlyden på dem. 

Fordelen med å lage en ny versjon av spørsmålet er at man kan måle om endringen man gjør er rett eller ikke. 


Filbank


I filbanken kan du lete fram alle filer som er lastet opp i systemet. Klikk på Filtype og velg rett filtype før du klikker Søk, eller du kan klikke på Søk og få opp alle. Det er også mulig å søke etter bildetagger, eller etter filnavn. 


Laste opp fil

For å laste opp bilder i filbanken klikker du på knappen Ladda upp fil. 


Velg enten å finne fila på maskinen din ved å Browse, eller dra og slipp fila i boksen. 

Når det er gjort kan du klikke på Stäng.