Klikk på fanen Fag og deretter på knappen Opprett fag.


Fyll inn navnet på faget og fagkoden. Trykk så Opprett.Faget er opprettet og legger seg i lista. Du kan nå opprette emner for faget. 


Du kan redigere et fag ved å klikke deg inn på det. Om du ønsker å slette det, klikker du på den røde X-en til høyre.