Fag

Opprette fag
Klikk på fanen Fag og deretter på knappen Opprett fag. Fyll inn navnet på faget og fagkoden. Trykk så Opprett. Faget er opprettet og legger seg...
Wed, 6 Sep, 2017 at 6:24 PM
Opprette emner
Når du har opprettet fag, må du opprette emner. For hvert fag vises hvor mange emner som er lagt til. For å opprette emne klikker du på plusstegnet. ...
Wed, 6 Sep, 2017 at 6:25 PM
Legge til prøvemaler
Når du har opprettet fag og emner, må du legge til prøvemaler. Du kan legge til en eller flere maler til hvert emne. Åpne det aktuelle faget ved å trykke på...
Tue, 14 Nov, 2017 at 12:48 PM
Resultatliste
Det er mulig å hente ut en resultatliste for hvert fag. Klikk på Resultatliste for fag. En excel-fil genereres. 
Wed, 30 Sep, 2015 at 11:21 AM