Når du har opprettet fag og emner, må du legge til prøvemaler. Du kan legge til en eller flere maler til hvert emne. Åpne det aktuelle faget ved å trykke på plusstegnet. Klikk så på emnet.Klikk så på Legg til prøvemal.


Finn rett prøvemal, klikk på den slik at den blir blå og klikk deretter på Legg til.Prøvemalen vises på denne måten:


Du kan legge til flere prøvemaler. Du kan også slette en prøvemal ved å trykke på den røde X-en.