Prøver

Opprett prøve
Gå på fanen Prøver  og klikk på Ny prøve.  Skriv inn navn på prøven, og eventuelt en beskrivelse, klikk på Lagre. For å legge til oppgaver...
Wed, 2 Oct, 2019 at 10:31 AM
Utskrift til papireksamen
En prøve kan skrives ut og tas på papir om ønskelig. Klikk på Prøver og velg den prøven som skal skrives ut. Trykk på Rapporter. Velg Skriv ut prøve. ...
Fri, 27 Jan, 2017 at 11:07 AM
Utskrift av manuskript
Dersom en prøve skal leses inn kan man ta ut et manuskript. Klikk på Rapporter og klikk på Skriv ut manuskript.  Velg ønsket språk fra nedtrekksmeny...
Fri, 13 Oct, 2017 at 1:39 PM
Rådatarapport
Det kan være nyttig å ta ut en rådatarapport for å se hvordan oppgavene blir løst. Klikk på Rapporter og velg Rådatarapport. En fil lastes da ned til maskin...
Fri, 13 Oct, 2017 at 1:41 PM
Vekting av oppgaver
Standardsettingen på hvor mange poeng man får på en oppgave er 1 poeng per rett. I enkelte format, for eksempel i Flytt avsnitt, er standarden litt annerled...
Fri, 13 Oct, 2017 at 1:52 PM
Sjekke om alle oppgaver er oversatt
Selv om det er mulig å foreta en oversettelsessjekk i Oppgavebanken er det også mulig å gjøre det på en bestemt prøve. Klikk på Oversettelser.  Vel...
Wed, 2 Oct, 2019 at 10:55 AM
Sjekk av Påkrevede element
Om man har opprettet oppgaver basert på maler kan man sjekke om alle obligatoriske felter er flyt ut korrekt i en prøve. Klikk på Påkrevede element.  ...
Fri, 13 Oct, 2017 at 2:27 PM