Sensorer

Klagebehandling
Gå til Sensor for å administrere klagesakene. Klikk på Velg periode og velg en periode fra nedtrekksmenyen.  Registrer klage På Ubehandlede saker kan du...
Wed, 2 Oct, 2019 at 12:58 PM
Legge til sensor og fordele prøver
Når man klikker på Sensorer, får man tre valg: Klagebehandling, Prøvefordeling per sensor og Diskusjon. Her skal vi se på Prøvefordeling per sensor.  S...
Wed, 6 Sep, 2017 at 8:12 PM
Sensorer med tildelte prøver
Når sensorene har begynt å rette prøvene, vil de vises på listen over Sensorer med tildelte prøver. I lista vises det fra venstre til høyre:  Dato og klo...
Wed, 8 Nov, 2017 at 1:43 PM
Søk etter avvik med Levenshteins metode
For å finne de som forsøker å jukse på en skriftlig prøve, er det et godt verktøy å søke etter avvik med Levenshteins metode. Man velger Prøveperiode og Prø...
Mon, 11 Sep, 2017 at 4:24 PM
Diskusjon
Skriftlig sensorer har mulighet til å sende inn spørsmål fra sensorsiden sin. Fra Sensorer/ Diskusjon kan sensoradmin svare på spørsmålene, slette en oppfør...
Tue, 14 Nov, 2017 at 12:43 PM