I en Velg bilde oppgave, har du to alternativ. Du kan enten opprette en oppgave der kandidaten må velge ett bilde som passer til en oppgavetekst, eller velge en tekst som passer til et bilde.


Fra fanen Oppgavebank kan du opprette nye oppgaver. Klikk på Opprett oppgave.Du kan velge mellom OppgavetypeneKlikk på Velg bilde/tekst og deretter Opprett oppgave.
Du får nå valget mellom å opprette en tom oppgave eller basert på en ferdig mal. Oppgaver kan bli lagret som mal. Du vil derfor ikke ha noen maler tilgjengelige først gang du oppretter en oppgave eller om du ikke har lagret en oppgave som mal. 


Først må du velge rett språk fra nedtrekksmenyen. 

Fyll inn Seksjonsnavn, navnet på oppgaven. 

Skriv inn Instruksjon, hvordan kandidaten skal løse oppgaven. Det kan for eksempel være "Les og klikk på riktig bilde".

Seksjonstekst brukes gjerne om du har en tekst kandidatene skal besvare spørsmål fra, eller ett bilde som kandidaten skal finne en passende tekst til. 


Her kan du også kopiere seksjonen eller lagre oppgaven som mal.Videre legger du inn tekst eller bilder som forskjellige svaralternativer. Huk av i boksen til venstre for riktig svaralternativ. 

Her kan du lese om å legge inn bilder, video eller lyd på en oppgave.

Det er mulig å endre antall svaralternativ. For å få færre alternativ klikker du på det røde krysset til høyre. For å få flere alternativ klikker du på Legg til alternativ. 


Det er lurt å tagge eller kategorisere oppgavene. Oppgavene til automatisk genererte prøver velges ut på bakgrunn av tagger. Trykk på Velg kategori og velg fra listen.Når du har valgt kategori må du velge verdi. Det gjøres på samme måte. Trykk på Velg verdi, og velg fra listen. Du kan ha flere tagger på hver oppgave. Om en oppgave ikke skal brukes i en periode kan du endre taggen i Itembank til Not in use. Oppgaven vil da ikke bli generert til prøver.


Husk å Lagre når du har lagt inn en oppgave eller gjort endringer. 


Du har nå opprettet en Velg bilde oppgave. Her ser du hvordan du kan opprette flere kategorier og verdier.

Her ser du hvordan du legger inn lyd, bilde og video.