Når du har opprettet fag og emner, må du legge til prøvemaler. Du kan legge til et eller flere maler på hvert emne. Klikk på plusstegnet til venstre for faget, og klikk deretter på emnet. Klikk på Legg til prøvemal.


Finn rett prøvemal, klikk på den slik at den blir blå og klikk deretter på Legg til som du finner nederst.Prøvemalen vises på denne måten:


Du kan legge til flere prøvemaler. Du kan også slette en prøvemal ved å trykke på den røde X-en.