Fag

Opprette fag
Klikk på fanen Fag og deretter på knappen Opprett fag. Fyll inn navnet på faget og fagkoden. Trykk på Opprett. Faget er opprettet og lagt i l...
Mon, 11 Nov, 2019 ved 9:55 AM
Opprette emner
Når du har opprettet fag, må du opprette emner. For hvert fag vises hvor mange emner som er lagt til. For å opprette emne klikker du på plusstegnet til høyr...
Mon, 11 Nov, 2019 ved 9:57 AM
Legge til prøvemaler
Når du har opprettet fag og emner, må du legge til prøvemaler. Du kan legge til et eller flere maler på hvert emne. Klikk på plusstegnet til venstre for fag...
Mon, 11 Nov, 2019 ved 10:00 AM
Resultatliste
Det er mulig å hente ut en resultatliste for hvert fag. Klikk på Resultatliste for fag. En excel-fil genereres. 
Wed, 30 Sep, 2015 ved 11:21 AM