Når du har opprettet fag, må du opprette emner. For hvert fag vises hvor mange emner som er lagt til. For å opprette emne klikker du på plusstegnet til høyre for faget.Fyll inn navnet og fagkoden på emnet. Trykk Opprett


Emnet er nå lagt til faget. I lista ser det slik ut:


For å se hvilke emner som er lagt til faget, må du klikke på plussen til venstre for faget. Du kan klikke deg inn på emnet for å gjøre endringer, eller du kan slette det ved å klikke på den røde X-en til høyre. Nå må du legge til prøvemaler