Det er mulig å hente ut en resultatliste for hvert fag. Klikk på Resultatliste for fag. En excel-fil genereres.