Fra Prøvemaler kan man opprette en ny prøvemal. Klikk på Ny prøvemal.


Marker ønsket prøvemal og klikk Opprett. Du kan lese om de forskjellige prøvemalene her. • Fyll inn Navn, Prøvekategori, Fagkode og Kompetansekode. Kodene er viktige med tanke på uthenting av rapporter og prøvebevis. 
 • Legg eventuelt inn hvor lenge prøven skal vare og om kandidaten kan ta prøven flere ganger. Om du legger inn f.eks. 30 minutter vil kandidaten bli kastet ut av prøven etter at tiden er gått. 
 • Velg om prøven skal være produksjonsprøve eller piloteringsprøve.
 • Når man huker av for Vis framdrift med delprøver og hovedprøve vil både kandidat og prøvested se om kandidaten er i Del 1, 2, 3 eller Siste del. 
 • Vis rett svar vil markere i progresjonsbaren om avgitt svar er rett (grønn hake) eller feil (rødt kryss). 
 • Klikk på Legg til karakterskala og velg hvilken skala som skal gjelde for denne prøvemalen.
 • Klikk på Legg til kriteriegruppe for å velge hvilket vurderingsskjema sensorene skal få tilgang til. 
 • Klikk på Legg til og velg språk fra nedtrekksmenyen om prøven skal være tilgjengelig på flere språk.
 • Publisert i "Plan" hukes av når det skal være mulig for skolene/prøvestedene å opprette prøven i Plan. Om man bruker Prøveperiode, trenger man ikke huke av her. Da vil datoene lagt inn i Prøveperioden overstyre dette. 
 • Kandidaten kan overskrive avgitte svar hukes av når man ønsker at kandidatene kan gå tilbake i prøven og endre svaret sitt. 
 • Krever kode brukes når man ønsker å sikre prøven. Mer om dette litt lengre ned.
 • Prøven blir tilgjengelig for kandidat når planlagt prøvetidspunkt inntreffer. Vanligvis blir en prøve tilgjengelig for kandidaten ved midnatt den datoen prøven er satt opp. Om man ikke ønsker at kandidaten skal få tilgang til prøven før et gitt klokkeslett, huker man av her. 
 • Prøver blir tilgjengelig for alltid etter startdato. Om man ønsker at kandidatene skal ta prøven når det passer dem, kan du huke av her. De vil da få tilgang til prøven fra den første prøvedagen og så lenge du har huket av denne boksen. 
 • Om man ønsker å gjøre en prøve tilgjengelig for kun noen, kan man klikke Legg til Brukere som kan opprette prøve basert på malen.  Du må da skrive inn brukernavnet til de du ønsker kan opprette denne prøven. 
 • Når du har fylt inn alt, må du Lagre.Krever kode:

Når du huker av for Krever kode, får du to valg: Statisk eller daglig kode. Ved Statisk kode skriver du inn en valgt kode, og den vil gjelde. 


Daglig kode vil automatisk endre seg ved midnatt. Synkroniser kode med rom og dato gjør at alle prøver i ett rom på én dato får samme kode. 


Safe Exam Browser

Om du skal bruke Safe Exam Browser må du laste opp en konfigurasjonsfil i prøvemalen. Du kan lese mer om nettleseren i en annen artikkel.