Prøvemaler

Oversikt over de forskjellige prøvemalene
Fra Prøvemaler har du tilgang til forskjellige prøvemaler.  Tilfeldig Du kan legge til flere oppgavesett. Systemet velger tilfeldig ett av oppgave...
Mon, 11 Nov, 2019 ved 10:07 AM
Opprette prøvemal
Fra Prøvemaler kan man opprette en ny prøvemal. Klikk på Ny prøvemal. Marker ønsket prøvemal og klikk Opprett. Du kan lese om de forskjellige prøvemale...
Mon, 16 Okt, 2017 ved 9:12 AM
Legge til oppgavesett- Tilfeldig prøvemal
En prøvemal må ha minst et oppgavesett lagt til. Når prøvemalen er opprettet, klikker du Legg til.  Marker de oppgavesettene du ønsker å legge til ...
Mon, 11 Nov, 2019 ved 10:13 AM
Legge til oppgavesett- Adaptiv prøvemal
Adaptiv prøvemal består av flere oppgavesett på forskjellige nivåer. Kandidatene begynner med et første oppgavesett. Avhengig av hvor mange poeng de får, bl...
Mon, 11 Nov, 2019 ved 10:15 AM
Legge til oppgavesett- Generert mal
Når en prøvemal er opprettet, må du legge til oppgavesett. Når du bruker den genererte malen, må du lage regler som systemet plukker oppgaver ut fra. For at...
Wed, 6 Sep, 2017 ved 7:52 PM
Legg til oppgavesett- Sammensatt mal
Den sammensatte malen inneholder flere delprøver. Delprøven du skal legge til må først være lagt inn i en prøvemal (adaptiv, tilfeldig eller generert). Du l...
Tue, 14 Nov, 2017 ved 1:47 PM
Demobruker
For å teste at et oppgavesett spilles av korrekt, kan du legge til en demobruker. Prøvemalen er opprettet og oppgavesettene er lagt til malen. Klikk på Demo...
Mon, 11 Nov, 2019 ved 10:24 AM
Arkivere gamle prøvemaler
Prøvemaler som ikke lenger er i bruk, kan arkiveres. Klikk deg inn på rett prøvemal og klikk på Arkivér. For å se arkiverte maler, klikk på Arkivert...
Wed, 6 Sep, 2017 ved 7:55 PM
Se fasit når man tar en prøve
Det er mulig å se om man har svart rett eller feil når man tar en prøve. Man kan bruke denne funksjonen for å kvalitetssikre at man som oppgaveforfatter har...
Mon, 11 Nov, 2019 ved 10:28 AM
Rapporter i Prøvemaler
Man kan hente ut to forskjellige rapporter fra en prøvemal.  Resultatrapport henter ut en oversikt over hvor mange fullførte prøver som er gjennomført o...
Mon, 11 Nov, 2019 ved 10:31 AM