Den sammensatte malen inneholder flere delprøver. Delprøven du skal legge til må først være lagt inn i en prøvemal (adaptiv, tilfeldig eller generert). Du legger til en delprøve, en prøvemal, ved å klikke Legg til.Marker en av prøvemalene som skal være med i prøven. Malen markeres med blått når de er valgt. Klikk så på Ok. 


Legg til de andre delprøvene/oppgavesettene på samme måte.