Man kan hente ut to forskjellige rapporter fra en prøvemal. 


Resultatrapport henter ut en oversikt over hvor mange fullførte prøver som er gjennomført og fordelingen av disse per resultat. 

Det er også mulig å ta ut en Komplett statistikkrapport. Her vil du finne hvilke svar hver enkelt kandidat har avlagt i tillegg til fasit. 


For å hente ut rapportene må du gå inn på den aktuelle prøvemalen og klikke på Rapporter. 

Om rapporten tar for lang tid å laste ned, vil du finne den under Rapporter i Subject når den er klar. Du vil samtidig motta en e-post, slik at du vet når du kan hente den.