Det er mulig å se om man har svart rett eller feil når man tar en prøve. Man kan bruke denne funksjonen for å kvalitetssikre at man som oppgaveforfatter har angitt riktig svar, eller man kan bruke den under en prøvegjennomføring slik at kandidatene med en gang vet om de har svart rett. 


Gå inn på prøvemalen. 


Huk av for Vis rett svar og klikk Lagre. 


Riktig eller feil svar vises i progresjonsbaren med en grønn hake = riktig eller rødt X = feil.