Adaptiv prøvemal består av flere oppgavesett på forskjellige nivåer. Kandidatene begynner med et første oppgavesett. Avhengig av hvor mange poeng de får, blir de sendt videre enten til en prøve som måler på et høyere nivå (når de har mange poeng) eller en prøve som måler på et lavere nivå (få poeng)  Når prøvemalen er opprettet, må du legge til oppgavesettene. Klikk på Legg til.


Marker de oppgavesettene som skal brukes ved å klikke på dem. Oppgavesett i blått er valgt. Du kan velge flere oppgavesett på en gang. Når du har markert de settene som skal være med i prøven, klikker du på Legg til. Tallet i parentes viser hvor mange oppgavesett som blir lagt til. Oppgavesettene listes opp. Legg merke til at alle settene automatisk settes som at de kan brukes som inngangsoppgavesett. Klikk på Opprett ny regel.

På bildet under har jeg lagt til to regler og er klar for å gjøre ferdig den tredje. 

Første oppgavesett: her får du bare mulighet til å velge det/de du har som inngangsoppgavesett.

Andre oppgavesett: velg ett av de andre oppgavesettene fra nedtrekksmenyen.

Laveste/høyeste verdi: Angi hvilken poengscore som skal gi oppgavesett to. 

Når du lager neste regel, begynner du med samme første oppgavesett, men velger ett annet som oppgavesett nummer to. De to reglene må ha ulike poengscore. 


Første oppgavesett i regel nummer 3 er det samme som andre oppgavesett i regel nummer 2. Slik jobber man seg gjennom alle oppgavesettene. 


Når man er ferdig med reglene, er det viktig å fjerne krysset på de oppgavesettene man ikke ønsker skal være inngangsoppgavesett og markere hvilket sett som er hovedprøven.