Når du skal melde opp kandidater til en prøve, har du følgende alternativer:Søk etter eksisterende kandidater

Når du er i prøven, klikk på knappen Legg til kandidat for å søke etter eksisterende kandidater.Da får du opp et vindu der du kan søke etter kandidater som allerede er registrert i PAD. For at søket skal være mest mulig effektivt, bør du søke etter kandidater ved hjelp av ID-nummer eller kandidatnummer. Det er også mulig å søke på navn, men da vil søket ta lang tid. Det er et landsdekkende søk etter kandidater og du vil få opp mange treff. 


Skriv inn søket ditt og trykk Enter eller knappen Søk.


Hvis du får treff på søket ditt, kan du trykke på knappen Meld opp. Vinduet vil da forsvinne, og kandidaten blir lagt til kandidatlisten på prøven. Opprett ny kandidat

Før du registrerer en ny kandidat, bør du søke etter kandidaten i systemet.


Trykk på Legg til kandidat inne på prøven. Velg fanen Opprett kandidat. Trykk deretter på knappen Opprett ny kandidat.
Når du oppretter en ny kandidat i PAD, må du nå fylle ut obligatoriske felter knyttet til kandidatens personlige informasjon, slik som:

•Fornavn/etternavn

•Adresse

•Postnummer/sted

•Gyldig ID-nummer (norsk fødselsnummer, DUF-, eller D- nummer) *Passnummer er et fritekstfelt og kan ikke verifiseres.


Det er også viktig at du oppdaterer informasjonen til kandidaten med gyldig e-post og mobilnummer for at kandidaten blant annet skal kunne motta karakterutskrift.


De obligatoriske feltene er opprettet for at informasjonen knyttet til hver kandidat skal være så korrekt som mulig.
Hvis du skal pilotere, er det viktig at du fyller ut feltene under For pilotering. Slett / fjern kandidat fra prøve

Det er mulig å slette kandidater fra prøver og påmeldingslister. Marker de kandidatene som skal fjernes fra prøven og velg Slett valgte. Kandidatene fjernes da kun fra prøven, men ikke fra kandidatlisten. Det er kun brukere med rollen  Prøveansvarlig som kan fjerne kandidater fra en prøve.