Flexite!Exam består av forskjellige moduler som tar for seg alle de forskjellige oppgavene rundt det å lage, arrangere og rette en digital prøve. Du logger deg på med passord og brukernavn du har fått tilsendt fra enovate.no/adapt-it. Vær klar over at systemet skiller mellom små og store bokstaver i både brukernavnet og passordet. 


Du finner de forskjellige modulene ved å klikke på navnet ditt. Du skifter modul ved å klikke på den du ønsker å bruke. 


Flexite!Plan

Flexite!Plan benyttes av skole/prøvested. Her oppretter man kandidater og prøver. I tillegg kan man opprette rom å ha prøvene på, andre adminbrukere og man kan ta ut forskjellige rapporter. 


Flexite!Write

Dette er forfattermodulen. Du lager de forskjellige oppgavene og setter dem sammen til prøver. Du setter også presentasjonsformat og du kan lage karakterskalaer og tagger. 


Flexite!Subject

I Flexite!Subject arbeider du med prøvene på et mer overordnet nivå. Du kan opprette prøveperioder og prøvemaler, og du kan legge til en demobruker for å gå gjennom prøven slik en kandidat vil se den.