Ny i Flexite!Exam

Hurtigguide til Flexite!Exam- modulene
Flexite!Exam består av forskjellige moduler som tar for seg alle de forskjellige oppgavene rundt det å lage, arrangere og rette en digital prøve. Du logger ...
Thu, 8 Mar, 2018 ved 6:43 PM
Fra oppgave til ferdig prøve
Dette er ment som en oversikt over hvilken rekkefølge det er fornuftig å gjøre ting i for å komme fra A til Å. Beskrivelsene på de forskjellige stegene ligg...
Fri, 13 Nov, 2015 ved 11:53 PM