Når sensorene har begynt å rette prøvene, vil de vises på listen over Sensorer med tildelte prøver. I lista vises det fra venstre til høyre: 

  • Dato og klokkeslett for når saken ble opprettet
  • Kandidatnummer
  • Navn på Sensor 1
  • Nivå Sensor 1 har satt og om sensuren er fullført
  • Navn på Sensor 2
  • Nivå Sensor 2 har satt og om sensuren er fullført
  • Navn på Sensor 3 om Sensor 1 og 2 er uenige
  • Nivå Sensor 3 har satt og om sensuren er fullført
  • Endelig resultat
  • Markering for om det er mistanke om fusk.  


Du kan klikke inn på en hvilken som helst linje og se om sensor har lagt inn kommentar. Du kan også se kandidatens besvarelse. Bytt mellom sensorene ved å klikke på fanene med Sensor 1, Sensor 2 etc., og se besvarelsen ved å klikke på Avgitte svar. Vis kun beskrivelser med varseltrekant

På bildet over har jeg klikket på Vis kun besvarelser med varseltrekant. Her vil man få opp de som har skrevet mer enn et visst antall ord per minutt. Antall ord legges inn i Søk etter avvik med Levenshteins metode. Klikk på trekanten til venstre i linjen. man vil da se hvor mange ord som er satt opp og hvilket klokkeslett som overskrider dette antallet. Om det er registrert flere avvik vil disse listes opp under hverandre. Mistenkt for fuskFor å sortere ut kun de besvarelsene som er markert mistanke om juks klikker du på Mistenkt for fusk.  Kandidat som har fått tre ulike vurderinger

Om første- og andresensor ikke setter samme nivå på kandidaten, vil besvarelsen bli sendt videre til tredjesensor. Om tredjesensor setter enda et nytt nivå, kan du finne kandidatene under denne knappen. 

Søk etter avvik med Levenshteins metode blir beskrevet i en egen artikkel.