Sensorer

Klagebehandling
Gå til Sensor for å administrere klagesakene. Klikk på Velg periode og velg en periode fra nedtrekksmenyen.  Registrer klage På Ubehandlede saker kan du...
Mon, 11 Nov, 2019 ved 11:56 AM
Legge til sensor og fordele prøver
Når man klikker på Sensorer, får man tre valg: Klagebehandling, Prøvefordeling per sensor og Diskusjon. Her skal vi se på Prøvefordeling per sensor.  ...
Mon, 11 Nov, 2019 ved 1:33 PM
Sensorer med tildelte prøver
Når sensorene har begynt å rette prøvene, vil de vises på listen over Sensorer med tildelte prøver. I lista vises det fra venstre til høyre:  Dato og klok...
Mon, 11 Nov, 2019 ved 1:46 PM
Søk etter avvik med Levenshteins metode
For å finne de som forsøker å jukse på en skriftlig prøve, er det et godt verktøy å søke etter avvik med Levenshteins metode. Man velger Prøveperiode og Prø...
Mon, 11 Nov, 2019 ved 1:49 PM
Diskusjon
Skriftlig sensorer har mulighet til å sende inn spørsmål fra sensorsiden sin. Fra Sensorer/ Diskusjon kan sensoradmin svare på spørsmålene, slette en oppfør...
Mon, 11 Nov, 2019 ved 1:49 PM