For å finne de som forsøker å jukse på en skriftlig prøve, er det et godt verktøy å søke etter avvik med Levenshteins metode. Man velger Prøveperiode og Prøvemal, og går så til Sensorer med tildelte prøver. Her klikker man på Søk etter avvik med Levenshteins metode. 
Velg hvilken dato du vil sjekke og hvor mange ord kandidaten kan skrive i løpet av ett minutt uten at det anses som juks. Her er det satt 200, det vil si at kandidater som har skrevet mer enn 200 ord på ett minutt vil bli vist med en trekant i margen. Trykk Lagre. Vær obs på at jobben kan ta litt tid når man søker på dager med mange prøver. 


 

Vær også obs på:

  • Jobben må startes manuelt. 
  • På grunn av at dere kan endre distanse-parameteret, har vi lagt inn at avvikene som måtte være funnet når det ble kjørt med andre parametere overskrives hver gang. Så om dere prøver med for lave tall og får for mye feilvarslinger, kan dere øke verdien og starte på nytt.
  • Så lenge dere kjører med samme parameter gjennom prøvegjennomføringen, skal varseltrekantene komme i samme rekkefølge.
  • Om dere gjør en feil og overskriver verdier dere ikke skulle ha gjort og dermed ødelegger sorteringen, ikke fortvil. Bare kjør sjekken en gang til med korrekte verdier med samme startdato som da dere kjørte med gale verdier, og dere vil få tilbake de samme avvikene som ble funnet tidligere.

  • Etter at sjekken er kjørt, må siden oppdateres manuelt ved hjelp av F5 eller lignende for å se de nye varseltrekantene. 

  • Jobben må kjøres for hver enkelt prøvemal. 


Om du ønsker å lese mer om metoden kan du se på denne artikkelen.