Om man skal gi kandidatene et nivå på en prøve eller sensorene skal krysse av i et vurderingsskjema, må man legge til Karakterskala eller Kriteriegruppe til den ønskede prøvemalen. Man kan selvfølgelig også legge til begge. Framgangsmåten er lik: 


Gå inn på den aktuelle prøvemalen og klikk Legg til karakterskala eller Legg til kriteriegruppe. Velg hvilken karakterskala du vil bruke og klikk Lagre


Eventuelt velg hvilken kriteriegruppe du vil bruke og klikk Lagre

 


Om du ønsker å endre på det du har valgt, klikk på pilene som går i ring og gjør et annet valg.